Biuro Doradczo-Organizacyjne BHP Ewa Pitera - Rybnik woj. Śląskie

Porady

Klienci zrzeszeni w stowarzyszeniach pracodawców (m. in. Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, oraz Cech Rzemiosł w Żorach) na mocy podpisanych porozumień w ramach działalności eksperckiej mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji. Klienci niezrzeszeni mogą korzystać z płatnych konsultacji, audytów dokumentacyjnych i technicznych.

Nasza oferta obejmuje również:


Prowadzenie spraw pracowniczych
Prowadzenie dokumentacji BHP
Ośrodek szkolenia
Porady
Prowadzenie dokumentacji księgowej, ZUS-ów i płac
Prowadzenie dokumentacji z zakresu RODO