Biuro Doradczo-Organizacyjne BHP Ewa Pitera - Rybnik woj. Śląskie

Prowadzenie dokumentacji BHP

W zakresie prowadzenia dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy:

  • doradztwo z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy
  • na zlecenie klienta przegląd zakładu pod względem wymagań BHP
  • nadzory BHP
  • sporządzanie dokumentacji (regulaminy pracy, wynagradzania, zarządzenia wewnętrzne itp.)
  • postępowania powypadkowe
  • oceny ryzyka zawodowego
  • dostosowanie maszyn do zasadniczych i minimalnych wymagań (dyrektywy maszynowe)
  • instrukcje BHP dla stanowisk i urządzeń
  • nadzór nad terminami pomiarów środowiska pracy
  • reprezentowanie klientów podczas kontroli dokumentacji BHP

Nasza oferta obejmuje również:


Prowadzenie spraw pracowniczych
Prowadzenie dokumentacji BHP
Ośrodek szkolenia
Porady
Prowadzenie dokumentacji księgowej, ZUS-ów i płac
Prowadzenie dokumentacji z zakresu RODO